Quality Registry Neuro SurgerySKN


Stichting Kwaliteitsbevordering Neurochirurgie

De Stichting Kwaliteitsbevordering Neurochirurgie (SKN) is in 1994 opgericht met als doel om de kwaliteit van neurochirurgisch handelen en neurochirurgische zorg in Nederland te bevorderen. De laatste paar jaren heeft de SKN met name de organisatie van de themadagen, de wintermeeting en de najaarsvergadering op zich genomen.

Sinds 1 januari 2018 is de Quality Registry Neuro Surgery (QRNS) ondergebracht bij de SKN. Hierdoor wordt de stichting weer optimaal benut. Het bestuur van de NVvN heeft destijds besloten om de QRNS onder te brengen in de SKN zodat de NVvN niet aansprakelijk is, of moet opdraaien voor eventuele kosten mocht de QRNS opgeheven worden.

Het bestuur van de SKN stuurt de stichting aan. Zodoende valt sinds 1 januari 2018 de QRNS onder het beheer van het SKN-bestuur. Tevens geeft het SKN bestuur advies aan de thematrekkers ten aanzien van de QRNS. De thematrekkers zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor hun eigen registratie.

Het bestuur van de SKN bestaat uit:
Prof. dr. Jeroen Boogaarts (voorzitter)
Dr. Hilko Ardon (bestuurslid, tevens voorzitter kwaliteitscommissie)
Dr. Wouter Moojen (penningmeester).

De contactpersonen voor de registraties zijn:
SAB: Prof. dr. Jeroen Boogaarts, neurochirurg RadboudUMC
Glioblastomen: Dr. Rish Nandoe Tewarie, neurochirurg Haaglanden Medisch Centrum

Hypofyse: Dr. Jantien Hoogmoed, AmsterdamUMC, locatie AMC
Liquor Drain: Drs. Hisse Arnts, neurochirurg, RadboudUMC
Lumbale Wervelkolom: Drs. Ellen Mandl, neurochirurg, Amsterdam UMC, locatie AMC
Deep Brain Stimulation: Drs. Marinus Oterdoom, neurochirurg UMC Groningen en Dr. Pepijn van den Munckhof, neurochirurg AmsterdamUMC, locatie AMC