Quality Registry Neuro SurgeryActueel


Geïnstrumenteerde degeneratieve lumbale wervelkolom - maart 2022 - De QRNS registratie is uitgebreid met de geïnstrumenteerde degenaratieve lumbale wervelkolom; er kunnen nu patiënten geregistreerd worden. Onder het tabblad documenten vindt u het invulformulier. U heeft hier geen apart account voor nodig. 

 

Uitbreiding QRNS met lumbale wervelkolom chirugie geïnstrumenteerd - januari 2022 - Het bestuur van de SKN heeft opdracht gegeven de QRNS registratie uit te breiden met de lumbale wervelkolom geïnstrumenteerd. Deze uitbreiding wordt momenteel ontwikkeld en getest; later volgt hier meer informatie over. 

 

Nieuwe planning rapportage 2022 - december 2021 - In 2021 is het tijdstip van het presenteren van de resultaten uit de QRNS verplaatst van het voorjaar (Themadagen) naar het najaar (Wintermeeting). Er is gebleken dat de presentatie van de data tijdens de Themadagen vaak te vroeg is en niet alle cijfers van het voorgaande jaar meegenomen kunnen worden. Met dit nieuwe tijdstip hebben de registraties meer tijd voor het invullen van de follow-up en is er voldoende tijd om de ontbrekende data aan te vullen. De gepresenteerde data tijdens de Wintermeeting is hierdoor altijd van het voorgaande jaar in plaats van twee jaar eerder. Klik hier voor de jaarplanning 2022. 

 

PROM vragenlijst SAB - juni 2021 - Voor de patiënten met een subarachnoïdale bloeding (SAB) is het bevorderen van kwaliteit van leven een belangrijk aandachtspunt. Hier is, in samenwerking met subsidiegever SKMS, een PROM vragenlijst voor opgesteld. Via deze weg kunnen problemen met dagelijks functioneren en kwaliteit van leven in kaart worden gebracht, kunnen behandelingen vastgesteld worden en kunnen de resultaten van de zorg geëvalueerd worden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Servicedesk QRNS. 

 

Batchaanleveringen Glioblastoom en SAB - juni 2020 - HIX heeft een module gereed waarmee het mogelijk is een batch aanlevering te maken voor de Glioblastoom- en de SAB-data. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met de Servicedesk QRNS. Voor de andere ziektebeelden is dit nog in ontwikkeling.

 

Het login portaal voor de Liquor Drain Monitor (hydrocephalus) is per 7 mei 2020 toegevoegd aan het QRNS portaal. De url voor alle ziektebeelden is: https://qrns.sivz.nl. Voor dit doel is de login pagina uitgebreid met een vinkje om in te kunnen loggen voor de liquor drain registratie en rapportages.