Quality Registry Neuro SurgeryActueel


PROM vragenlijst SAB - juni 2021 - Voor de patiënten met een subarachnoïdale bloeding (SAB) is het bevorderen van kwaliteit van leven een belangrijk aandachtspunt. Hier is, in samenwerking met subsidiegever SKMS, een PROM vragenlijst voor opgesteld. Via deze weg kunnen problemen met dagelijks functioneren en kwaliteit van leven in kaart worden gebracht, kunnen behandelingen vastgesteld worden en kunnen de resultaten van de zorg geëvalueerd worden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Servicedesk QRNS. 

 

Batchaanleveringen Glioblastoom en SAB - juni 2020 - HIX heeft een module gereed waarmee het mogelijk is een batch aanlevering te maken voor de Glioblastoom- en de SAB-data. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met de Servicedesk QRNS. Voor de andere ziektebeelden is dit nog in ontwikkeling.

 

Het login portaal voor de Liquor Drain Monitor (hydrocephalus) is per 7 mei 2020 toegevoegd aan het QRNS portaal. De url voor alle ziektebeelden is: https://qrns.sivz.nl. Voor dit doel is de login pagina uitgebreid met een vinkje om in te kunnen loggen voor de liquor drain registratie en rapportages.