Quality Registry Neuro Surgery


FAQ's


Hieronder vindt u de veelgestelde vragen, klik op de vraag om het antwoord te zien.


Deze informatie vindt u op de pagina 'Documenten' van deze website. Klik hier.

Indien u toegang wilt verkrijgen tot de QRNS registratie, dan kunt u hiervoor het aanmeldingsformulier invullen en opsturen naar de Servicedesk.

De vraag "datum en begintijd behandeling aneurysma" is een verplichte vraag. Alleen als er bij de vraag "Behandeling aneurysma" het antwoord "geen behandeling" is aangekruist, zal datum en begintijd niet als verplichte vraag verschijnen. Dit is aangepast op het invulformulier. U vindt dit hier.

Door te gaan naar: https://qrns.sivz.nl  komt u in de registratie. 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een patiënt zelf te verwijderen; deze functionaliteit zal later beschikbaar komen. 

Wilt u een patiënt verwijderen, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk door het sturen van een bericht met daarin de geboortedatum en het patiëntnummer (geen achternaam). 

 

De betekenis van "behandeldatum" voor de ziektebeelden staat hieronder weergegeven. 

 

Ziektebeeld

Betekenis behandeldatum

Opmerking

Derde ventriculostomie

datum 1e ingreep

alleen de 1e ingreep wordt geregistreerd.

Glioblastoom

operatiedatum

alleen de 1e ingreep wordt geregistreerd

Hypofyse

operatiedatum

 

SAB

opnamedatum in behandelcentrum

 

Ventriculaire shunt

datum 1e ingreep

alleen de 1e ingreep wordt geregistreerd

In onderstaande tabel staat aangegeven met welke frequentie de follow-up lijst moet worden ingevuld:

 

Derde ventriculostomie

Na 12 maanden en na 5 jaar

Glioblastoom progressie en overlijden

Na 6 maanden; vervolgens iedere 6 maanden tot aan overlijden

Hypofyse

Na 6 maanden

SAB

Na 6 maanden

Ventriculaire shunt

Na 12 maanden en na 5 jaar

Wanneer u in de vragenlijst invult dat een patiënt is overleden en u vult de overlijdensdatum in, dan worden deze gegevens automatisch in de patiëntgegevens overgenomen. Tevens wordt de kolom overlijden op ja gezet. 

Een uitzondering hierop vormt de hypofyse, hier moeten zowel de patiëntgegevens als de vraag beantwoord worden. 

Met de knop "Export csv" kunt u een Excel-bestand maken van de geselecteerde patiënten. Het kan echter gebeuren dat de volgorde van de vragen in dit bestand niet overeenkomt met de vragenlijst. Dit komt omdat de ingevulde antwoorden van de eerste patiënt in het bestand leidend zijn. Door meer naar rechts te scrollen, vindt u de vragen en antwoorden terug. Wij hopen op korte termijn hier een oplossing voor te vinden. 

Indien uw centrum er de voorkeur aan geeft geen achternamen van patienten in te voeren bij de patiënt gegevens, dan is het ook mogelijk hier het patiëntnummer in te vullen. 

 

De antwoorden in de vragenlijsten worden automatisch opgeslagen. Echter, wanneer de door u laatst beantwoordde vraag een (datum)veld betreft, dient u dit veld af te sluiten door het geven van een "enter" of op "tab" te klikken. Dit laatst ingevoerde veld wordt dan ook opgeslagen. 

 

Het toestemmingsformulier voor de patiënt alsmede de informatiebrief voor de patiënt vidt u onder het tabblad documenten. 

Ons advies over het gebruik van de toestemmingsformulieren is dat centra intern afstemming zoeken over hoe de toestemming van de patiënt geregeld wordt. 

Wanneer een patiënt is overleden, maar de verplichte vragen in de vragenlijst(en) of in de follow up lijst(en) zijn niet volledig ingevuld, dan wordt onder volledigheid het vakje oranje gekleurd met de tekst "nee". 

Deze aanpassing is in oktober 2019 van kracht geworden. Voorheen werden alle lijsten bij overlijden, ook al waren de verplichte vragen niet ingevuld, op groen en "ja" gezet.