Quality Registry Neuro SurgeryDocumenten


Hier kunt u de meest actuele documenten downloaden.

​

Nieuwsbrieven

 

Invulformulieren voor de registraties.

 

Kwaliteitsindicatoren

Toestemmingsformulieren

Het bureau van de NVvN  heeft al enige tijd geleden de QRNS verantwoordelijken een aantal documenten gestuurd met betrekking tot de registratie. Hierbij was ook een toestemmingsformulier voor de patiënt en een begeleidende brief gevoegd. Het is aan de ziekenhuizen zelf op welke wijze ze hiervan gebruik gaan maken. Er is nog veel onduidelijk over het noodzakelijk zijn van toestemming, maar om misverstanden te voorkomen wordt het geadviseerd wel te vragen. Toestemming vragen bij opname van de patiënt en vastleggen in het EPD is natuurlijk een wenselijke oplossing. Dit moet echter wel lokaal ingericht worden. Bij spoedgevallen is dat uiteraard lastiger en zal het achteraf moeten.

Voorbeelden van formulieren kunt u hieronder downloaden: