Quality Registry Neuro Surgery



Quality Registry Neuro Surgery


Welkom op de website voor de Kwaliteitsregistraties van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie.

Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van de Quality Registry Neuro Surgery, de QRNS. De QRNS is in 2014 opgezet met als doel te voorzien in een registratiesysteem voor neurochirurgen en andere bij de zorg betrokken hulpverleners om de kwaliteit van de zorg aan neurochirurgische patiënten te kunnen monitoren en te verbeteren. 

De QRNS is overkoepelend voor de volgende 6 registraties:

  • SAB
  • Glioblastoom
  • Hypofysetumoren
  • Shunt 
  • Geïnstrumenteerde degeneratieve lumbale wervelkolom (wervelkolom)
  • Deep Brain Stimulation (DBS)

Bij stand van zaken vindt u de actuele stand van de registratie per centrum en registratie.

De invulformulieren met de te beantwoorden vragen per registratie vindt u hier. Deze worden regelmatig geactualiseerd. 

 

Batch aanlevering

Wilt u via batch de data gaan aanleveren? Neem dan contact met ons op. 

Heeft u nog geen inloggegevens? Stuur dan een ingevuld aanmeldingsformulier naar de Servicedesk van de QRNS. 

Indien u vragen heeft over de invoer of suggesties voor functionele aanpassingen, dan kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van de QRNS, servicedesk-qrns@sivz.nl
 

Betekenis behandeldatum en follow up:

Registratie

Betekenis behandeldatum

Opmerking

Follow up 

Glioblastoom

operatiedatum

 alleen 1e ingreep wordt geregistreerd

na 6 maanden; vervolgens iedere 6 maanden tot aan overlijden

Hypofyse

operatiedatum

 

na 6 maanden

SAB

  opnamedatum  behandelcentrum

 

na 6 maanden
Shunt operatiedatum   na 6 maanden
Wervelkolom operatiedatum alleen 1e ingreep wordt geregistreerd geen follow up
Deep Brain Stimulaton operatiedatum   na 1 jaar