Quality Registry Neuro SurgeryActueel10-01-2019

Toestemmingsformulier patiënt - het advies is om in uw centrum intern af te stemmen over hoe toestemming van de patiënt geregeld wordt. Advies over het gebruik van het toestemmingsformulier vindt u hier

20-12-2018

Beëindiging hydrocephalus registratie - Per 31 december 2018 wordt de hydrocephalus registratie (derde ventriculostomie en ventriculaire shunt) beëindigd. Vanaf dat moment worden er geen nieuwe patiënten meer geregistreerd en wordt de follow-up van de al geïncludeerde patiënten niet meer aangevuld.

Het streven is de verzamelde resultaten samen te brengen in een publicatie. De reeds geregistreerde gegevens blijven bewaard en kunnen ook naderhand nog geraadpleegd worden.

13-11-2018

Invoering twee-factor-authenticatie - Om de toegang tot de QRNS-registratie met privacygevoelige en vertrouwelijke patiëntgegevens extra te beveiligen, is de zgn. ‘twee-factor-authenticatie” ingevoerd. Dit houdt in dat u, telkens als u inlogt in de QRNS, een code moet invoeren die u op uw mailadres ontvangt. In de handleiding staat omschreven hoe dit in zijn werk gaat. 

21-06-2018

Aanpassing aanmeldingsformulier - In het kader van de invoering van de privacywetgeving, is het aanmeldingsformulier voor een nieuwe gebruiker aangevuld met een passage over het verlenen van toestemming. 

Klik hier om naar het formulier te gaan.