Quality Registry Neuro SurgeryActueel13-11-2018

Om de toegang tot de QRNS-registratie met privacygevoelige en vertrouwelijke patiëntgegevens extra te beveiligen, is de zgn. ‘twee-factor-authenticatie” ingevoerd. Dit houdt in dat u, telkens als u inlogt in de QRNS, een code moet invoeren die u op uw mailadres ontvangt. In de handleiding staat omschreven hoe dit in zijn werk gaat. 

21-06-2018

In het kader van de invoering van de privacywetgeving, is het aanmeldingsformulier voor een nieuwe gebruiker aangevuld met een passage over het verlenen van toestemming. 

Klik hier om naar het formulier te gaan.  

29-03-2018

Het veld "geboortedatum" bij de patiëntgegevens is in de loop van maart bij alle ziektebeelden een verplicht in te vullen veld geworden. 

10-01-2018

Onder documenten is de aangepaste versie van de handleiding QRNS geplaatst. HIerin is de aanpassing van het schuifbalkje bij de geboortedatum opgenomen, alsmede een passage over het opslaan van de ingevulde vragenlijsten. 

21-12-2017

Er zijn een aantal aanpassingen gedaan binnen de QRNS:

‚Äč

12-12-2017

Stand van zaken

De stand van zaken wordt maandelijks bijgewerkt. De aantallen per centrum per ziektebeeld zijn nu overzichtelijker weergegeven. 

12-12-2017

Aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier voor nieuwe gebruikers is aangepast. U wordt gevraagd ook aan te geven voor welk ziektebeeld u de patiëntenregistratie gaat verzorgen. 

U vindt het formulier op de pagina documenten.  

12-12-2017

Invulformulieren bijgewerkt

De invulformulieren van de vijf ziektebeelden worden regelmatig geactualiseerd. Recent zijn de derde ventriculostomie en de ventriculaire shunt bijgewerkt. 

U vindt de invulformulieren hier